Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Новини

Да запазим общността в условия на социална изолация

Да запазим общността в условия на социална изолация

14.01.2021

Проект „Да запазим общността в условия на социална изолация“ е финансиран от Програма „Кризата като възможност“ на Столична община, която се администрира от Асоциация за развитие на София.

Основната дейност на Сдружение „АРЗ Солидарност“ е психосоциална рехабилитация на хора, зависими към психоактивни вещества (ПАВ) и хазарт. Рехабилитацията се провежда в дневен център под формата на две отделни програми: дневна програма за хора с различни зависимости и вечерна програма за хазартно зависими.

В условията на пандемия и ограничителни мерки дневният ни център не може да функционира пълноценно, тъй като се наложи да намалим значително присъствието на участниците в програмите в него. В моменти на усложнена епидемична обстановка терапевтичните групи и консултациите дори не могат да се провеждат лице в лице и трябва да преминат онлайн. Липсата на всекидневен жив контакт, ограниченото време за общуване и недостатъчната подкрепяща структура на програмата водят до разпадане на общността от клиенти, прекъсване на рехабилитацията им и дори до връщането им към употреба/игра (рецидив).

Успешната психосоциална рехабилитация на зависимите хора изисква развитието на умения за социализация и ресоциализация без употребата на ПАВ. Това е продължителен и комплексен процес, който зависи от редица фактори. Това са някои от най-значимите:

 • стабилна ремисия по отношение на употреба/игра на хазарт и поведения, свързани с тях;
 • добра структура и предвидимост на ежедневието;
 • поддържане на мотивацията по време на целия процес на рехабилитация.

Основните инструменти, които подпомагат поддържането на тези фактори в общността, са най-засегнати от пандемията от COVID-19.

Наложените мерки за социална изолация в условията на пандемия са в пряко противоречие с терапевтичната работа в дневната програма за рехабилитация на зависими хора. Затова основната цел на проекта е да запази терапевтичната среда на програмата за зависими въпреки пандемията от COVID-19, като бъдат изработени иновативни методики, чрез които ще се възстановят основните терапевтични и педагогически инструменти на рехабилитационната програма. Тези методики ще бъдат лесно достъпни през мобилно приложение за Android и iOS както за ползвателите на услугата (зависимите), така и за консултантите-психолози, обединяващи всички участници в терапевтичния процес в една общност.

Конкретните дейности по проекта са:

 • Разработка на мобилно приложение за iOS (приложението за Android е създадено по друг проект и вече се тества). То включва възможност участниците в дневната програма да са в общ чат през деня, заедно с дежурен консултант.
 • Разширяване на мобилното приложение с два основни терапевтични инструмента от когнитивно-поведенческата терапия, които са важна част от инструментите на дневната рехабилитационна програма.
 • Разработване на система за рейтинг при работа с терапевтичните задачи за мотивиране на участниците да са активни при тяхното изпълнение.
 • Възстановяване на групите за взаимопомощ на родители и близки на зависими през платформата ZOOM.
 • Фамилни консултации за семейства и близки на зависими през ZOOM.
 • Всеки клиент на програмата, ако е поставен под карантина или е в самоизолация, ще може да продължи работата със своя консултант през ZOOM.
 • Закупуване на един лаптоп за консултант, поставен под карантина или в самоизолация, за да може да продължи работата със своите клиенти и в домашни условия.
 • Разширяване достъпа до услуги за зависими и техните близки в условията на пандемия.
 • Интегриране на мобилното приложение в терапевтичния процес и на вечерната специализирана програма за хазартно зависими.
 • Насочване на зависими хора от цялата страна, които нямат възможност за консултации със специалист в населеното им място в условията на пандемия, към консултации с наш консултант за мотивация, подкрепа и превенция на рецидив.
 • Насочване на родители и близки на зависими от цялата страна за консултации за подкрепа и мотивация.

Срокът на проекта е от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г.

Предишни новини

Събития

Футболен турнир, 2020 година

Футболен турнир, 2020 година

От 23 до 25 октомври 2020 г. в Национална футболна база „Бояна“ се проведе седмото издание на международния футболен турнир „7:0 за хората срещу зависимостите“, в което за пореден път…

Споделено

Да се бориш за детето си срещу зависимостта

Да се бориш за детето си срещу зависимостта

Зарадвах се, когато тя ми каза: „Мамо, помогни ми!"