Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930, 0879‑47‑4224

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Партньорства

Партньорства

Една от нашите цели е да създадем ефективна работа в мрежа от професионалисти, за да повлияем всички аспекти на употребата на психоактивни вещества(ПАВ). Интегративният системен подход, който е в основата на работата в мрежа предполага интервенцията на различни видове специалисти на различни нива на възстановяването и последващата грижа и повишава ефективността на лечението. Освен това специалистите от партньорските организации допълват липсващите компетенции на екипа на „Солидарност“, който се състои предимно от психолози. Ето защо ние работим с различни държавни, общински, неправителствени организации, психиатри и социални работници. Ето някои от тях:

Терапевтична Общност Тремполин – Белгия

Ролята му в партньорството се състои в асистиране при някои аспекти на дарителството, обучение на екипана Солидарност в България и Белгия и супервизия на работата на екипа 2 пъти годишно. Тремполин е член на Европейската Федерация на Терапевтичните Общности (ЕФТО), неговият Генерален Директор г-н Жорж ван дер Стратен е Вицепрезидент на ЕФТО. Ролята на Тремполин в развитието на модела и методологията на терапевтичните общности е значима и ние се гордеем, че сме техни ученици.

Фондация Инициатива за Здраве

Неправителствена организация, работеща по намаляване на щетите от употребата. Екипът на Инициатива за Здраве ни оказва съдействие по насочване на клиенти към нашата програма. Ние работим съвместно на терен за мотивиране на клиентите за лечение.

Фондация Каритас – София

Каритас – София ни помага при разпространението на нашите рекламни материали, както и при насочване на зависими хора към нашите програми. Каритас приема за изследвания и медицински прегледи употряващи и зависими, които са без здравни осигуровки. Ние провеждаме заедно с тях работа на терен за информиране сред употребяващи.

Фондация П.У.Л.С – Перник

Заедно с екипа на П.У.Л.С провеждаме информационно-консултативни сесии сред употребяващи хора.

„Майки срещу дрогата“ – Пловдив

Сдружение на майки на зависими, което насочва млади хора, нуждаещи се от нашите услуги към програмите на Солидарност. Заедно с майките на Сдружението участваме в съвместни дейности и обучения.

Клиника по токсикология и алергология към ВМА – София

Клиниката е част от нашата мрежа за детоксификация. Ние ориентираме към нея зависими хора, които са мотивирани да започнат лечение. Завършилите лечение на физическата абстиненция се връщат в „Солидарност” за последваща рехабилитация.

Държавна Психиатрична Болница Д-р Георги Кисьов – гр. Раднево

Ние използваме ресурсите на болницата за клиенти, които имат трудности в лечението на физическата абстиненция и се нуждаят от затворена среда. ДПБ – Раднево от друга страна насочва към програма „Солидарност“ клиенти от София, които са завършили краткосрочната програма на болницата и се нуждаят от продължаваща рехабилитация и ресоциализация.

Новини

Програма „Солидарност“ обявява прием на зависими към наркотици от социално слаби семейства

Програма „Солидарност“ обявява прием на зависими към наркотици от социално слаби семейства

Желаещите да се лекуват ще заплащат значително намалена такса, което ще облекчи финансовата тежест върху тях и техните семейства.

Проведе се футболният турнир „4:0 за хората“

Проведе се футболният турнир „4:0 за хората“

На 28.08.2017 г. в гр. София, на Футболен комплекс „Бонсист“, за трета поредна година се проведе футболният турнир „4:0 за хората“ в помощ на зависими,

Събития

Футболен турнир, 2017 година

Футболен турнир, 2017 година

Клиентите, екипът и доброволци на „Фракарита България“ участваха във футболен турнир под мотото „Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора“, 28.08.2017 г.

Споделено

Победите, постигнати с постоянство, са най-сладки и ценни

Победите, постигнати с постоянство, са най-сладки и ценни

Завърших успешно програмата и сега чувствам, че се избистря хоризонтът пред мен и нещата, за които съм мечтала, изглеждат реални. Моята история е такава – взех категоричното решение, че не…