Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”
Проект Солидарност - лечение на зависимости

Рехабилитационна програма

Основната дейност на сдружение „Фракарита България“ е рехабилитация и ресоциализация на зависими от алкохол, наркотици и хазарт, която се осъществява от програма „Солидарност“. Програмата е създадена през 2003 г. и в нея работят психолози с голям опит във възстановяването от зависимости.

Програма „Солидарност“ предлага чиста, защитена среда, в която не се разрешава употребата на наркотици и алкохол, както и проявата на насилие.

За да си запишете час за първична консултация, можете да се свържете с нас на следните телефони между 9:00 и 17:00 ч. всеки работен ден:

02-971-99-20
0884-38-99-30

Вечерна програма за хазартно зависими

Вечерната програма има за цел да отговори на специфичните нужди на работещите/учащите хазартно зависими хора и техните семейства и близки. За нас е важно да предоставим услуга, която освен да е достъпна за работещите, да е достатъчно ефективна по отношение на проблемите на зависимите към хазарт. Поради това предлагаме основно групова работа, допълнена от индивидуален терапевтичен план (ИТП) и консултации с психолог. Близките на зависимия също могат да получават помощ от фамилния консултант на организацията.

Информационна линия

От 2009 г. към Информационно-консултативния център „Посланици на надеждата“ функционира Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ).

Телефонна линия: 0888-99-18-66
Сайт: http://www.drugsinfo-bg.org/

Информационен център

Информационно-консултативният център „Посланици на надеждата“ е нашата секция за информация, консултация и подготовка за участие в рехабилитационна програма за зависими.

За да си запишете час за първична консултация, можете да се свържете с нас на следните телефони между 9:00 и 17:00 ч. всеки работен ден:

02-971-99-20
0884-38-99-30

Стажове и обучения

"Солидарност" използва богатия си опит в областта на алкохолната зависимост, наркоманиите и хазартната зависимост и предлага обучения за студенти, които желаят да придобият повече знания и опит в работата със зависими хора. Повече може да научите в рубриката "Стажантска програма". Чрез обученията с гост-лектори от чужбина "Солидарност" способства за разпространение на нови практики и подходи, свързани с психологическото консултиране и психотерапията.

Кои сме ние

Сдружение „Фракарита България“ е новото име на Асоциация „Солидарност“. „Фракарита България” е неправителствена организация в обществена полза.

Мисия

Ние създадохме програма „Солидарност“, за да отговорим на нуждите на зависимите към алкохол, наркотици и хазарт хора и техните семейства и близки.

Нашата програма има за мисия:

 • Рехабилитация и социална реинтеграция на зависимите с цел автономен живот.
 • Подкрепа и консултация на родителите и близките на зависимите.
 • Информационно-консултативна работа, популяризиране на каузата на „Солидарност“.

История

 • Програма „Солидарност“ е създадена през 2003 г. от Сдружение за борба с епидемичните болести и наркоманиите.
 • Работата с родители и близки на зависими хора започва да се осъществява през 2004 г.
 • Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата“ е създаден през 2006 г.
 • Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта е създадена през 2008 г.
 • Нископрагов център „Къща Посока“ е създаден през 2015 г. и функционира до май 2019 г.
 • Асоциация „Солидарност“ приема името „Фракарита България“ през 2017 г.
 • Вечерната програма за хазартно зависими започва работа през 2019 г.

Повече информация относно създаването на различните структури на организацията можете да намерите в меню „Проекти“.

Структура

Основната дейност на сдружение „Фракарита България“ е рехабилитация и ресоциализация на зависими, която се осъществява от програма „Солидарност“. В Програмата работят психолози с голям опит във възстановяването от зависимости.

Другите структури на Сдружението са:

 • Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата“.
 • Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, www.drugsinfo-bg.org.

Легитимност

Програма „Солидарност“ е в съответствие със стандартите на Националната стратегия за борба с наркотиците и съвременния световен опит. Ние имаме Съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация от Националния център по наркомании, както и Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги от Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.

Супервизия и мониторинг

Нашата програма се супервизира от д-р Кимон Ганев (клинична и екипна супервизия). Работата със семейства и близки се супервизира от г-жа Златка Михова (Нов Български университет). Националният център по наркомании осъществява мониторинг на нашите дейности, което гарантира спазването на насоките за стандарти за добра практика.

Членство

„Фракарита България“ е член на Европейската федерация на терапевтичните общности (EFTC), на Европейската фондация на информационните линии за наркотици (FESAT), на Европейската мрежа за обучение на професионалисти ECEtt  и на Националната пациентска организация (НПО).

Органиграма на сдружение „Фракарита България“

Екип

Светослав Кирилов

Светослав
Кирилов

Светлана Велкова

Светлана
Велкова

Кристина Шентова

Кристина
Шентова

Светлана Николова

Светлана
Николова

Членство

EFTC Ecett Fesat NPO