Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930, 0879‑47‑4224

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Годишни отчети

Годишни отчети

Отчет на дейността за 2014 г.

Отчет на дейността за 2015 г.

Отчет на дейността за 2016 г.