Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930, 0879‑47‑4224

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Новини

„Фракарита България“ вече има одобрена от НЦН програма за универсална превенция на употребата на ПАВ в училищата

„Фракарита България“ вече има одобрена от НЦН програма за универсална превенция на употребата на ПАВ в училищата

19.10.2017

Дейностите по превенция на употребата на психоактивни вещества в България се регламентират от Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, издадена от Министерство на здравеопазването (МЗ) и Министерство на образованието и науката (МОН).

Според Наредбата превантивните програми трябва да бъдат съобразени с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA), които са публикувани и на интернет страницата на Националния център по наркомании (НЦН). В Наредбата са посочени и лицата, които могат да реализират такива програми, както и условията и реда за осъществяването им.

Съгласно Наредба № 6 от 11 април 2014 г. лицата, които искат да изпълняват програми за превенция на употребата на ПАВ в училища, е необходимо да получат съгласието на МОН и НЦН.

От началото на октомври 2017 г. „Фракарита България“ има собствена програма за универсална превенция, която е в съответствие с изискванията в Наредбата и Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и притежава съгласие за осъществяване, издадено от НЦН.

Целите на програмата са изграждане и развиване на устойчиви протективни фактори, които да подпомогнат взимането на здрави и отговорни решения и проявата на здрави поведения в рискови ситуации, свързани с употребата на психоактивни вещества.

Програма е подходяща за ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас от общообразователните училища в странатa.

За повече информация относно програмата и възможностите за нейното осъществяване:

Тел.: 02 971 99 20, 0884 38 99 30
Работно време: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Предишни новини

Събития

Изпращаме един успешен клиент, октомври 2017 година

Изпращаме един успешен клиент, октомври 2017 година

Днес отново имаме повод за празник. Един от нашите клиенти успешно завърши рехабилитационна програма „Солидарност“ – 19.10.2017 г.

Споделено

Победите, постигнати с постоянство, са най-сладки и ценни

Победите, постигнати с постоянство, са най-сладки и ценни

Завърших успешно програмата и сега чувствам, че се избистря хоризонтът пред мен и нещата, за които съм мечтала, изглеждат реални. Моята история е такава – взех категоричното решение, че не…