Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Новини

„Фракарита България“ вече има одобрена от НЦН програма за универсална превенция на употребата на ПАВ в училищата

„Фракарита България“ вече има одобрена от НЦН програма за универсална превенция на употребата на ПАВ в училищата

19.10.2017

Дейностите по превенция на употребата на психоактивни вещества в България се регламентират от Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, издадена от Министерство на здравеопазването (МЗ) и Министерство на образованието и науката (МОН).

Според Наредбата превантивните програми трябва да бъдат съобразени с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA), които са публикувани и на интернет страницата на Националния център по наркомании. В Наредбата са посочени и лицата, които могат да реализират такива програми, както и условията и реда за осъществяването им.

Съгласно Наредба № 6 от 11 април 2014 г. лицата, които искат да изпълняват програми за превенция на употребата на ПАВ в училища, е необходимо да получат съгласието на МОН и НЦН.

От началото на октомври 2017 г. „Фракарита България“ има собствена програма за универсална превенция, която е в съответствие с изискванията в Наредбата и Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и притежава съгласие за осъществяване, издадено от НЦН.

Целите на програмата са изграждане и развиване на устойчиви протективни фактори, които да подпомогнат взимането на здрави и отговорни решения и проявата на здрави поведения в рискови ситуации, свързани с употребата на психоактивни вещества.

Програмата е подходяща за ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас от общообразователните училища в странатa.

За повече информация относно програмата и възможностите за нейното осъществяване:

Тел.: 02 971 99 20, 0884 38 99 30
Работно време: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Предишни новини

Събития

На път с актьорите от филма „Доза щастие“

На път с актьорите от филма „Доза щастие“

Макар двете обявени епидемии да отмениха част от плановете, Марина Попова от Програма „Солидарност“ и Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта успя в началото на март 2020 г.…

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.