Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Новини

Становище на НПО относно въвеждането на такси, събирани от Националния център по наркомании за административни услуги

Становище на НПО относно въвеждането на такси, събирани от Националния център по наркомании за административни услуги

28.03.2018

Редица неправителствени организации, работещи в областта на намаляване търсенето на наркотици, се обявяват против въвеждането на събиране на такси от Националния център по наркомании (НЦН) за извършваните от него административни услуги.

Проект за постановление на Министерски Съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е публикуван в сайта на Министерство на здравеопазването на 16.03.2018 г.

Ако постановлението се приеме, всички организации, осъществяващи програми за превенция на употребата на наркотични вещества, за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, за психосоциална рехабилитация на зависими и за лечение на лица, зависими от наркотични вещества, вече ще трябва да плащат такси в размер от 80 до 150 лв. за даване на съгласие за осъществяване на програма или за продължаване на дейността ѝ.

Таксите ще бъдат събирани от НЦН за извършваните от него административни услуги.

Неправителствените организации, които са изпълнители на голяма част от горепосочените програми, обаче виждат сериозен проблем в намерението за въвеждане на такси.

На първо място е неточно и погрешно дейността на НЦН да бъде причислявана към предоставянето на административни услуги на случайни граждани и организации, тъй като основните му задачи са съвсем различни. На практика се извършва подмяна на смисъла на съществуването и дейността на НЦН от водеща публична обществено-здравна институция по проблемите на зависимостите в административно звено към Министерство на здравеопазването.

Друг основен момент е опитът на държавата под формата на такси да си прибира обратно част от така или иначе крайно недостатъчните средства, които предоставя по линия на Националната стратегия за борба с наркотиците на организациите, работещи по нейното изпълнение.

В българската реалност повечето НПО, работещи в сектора, продължават да съществуват и работят благодарение на финансиране по международни програми и проекти и дарения от предимно чужди граждани и организации. До момента Министерство на здравеопазването чрез Националния център по наркомании не разпределя значими средства за изпълнение на дейностите по превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества.

Не е етично организациите да бъдат и таксувани, за да продължат да изпълняват задачите на държавата, която предоставя минимални или никакви средства за извършването им, а през последните две-три години и почти никакви възможности за професионално развитие на експертните кадри в тези организации.

Фондация „Център за хуманни политики“ кани всички организации, работещи в областта на намаляване търсенето на наркотици, да подкрепят становището, което ще бъде подадено до Министерство на здравеопазването и Министерски съвет.

Срокът, в който можете да проявите своята солидарност, е до 10:30 часа на 29.03.2018 г., четвъртък. За контакт: office@centerforhumanepolicy.org.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук.

Предишни новини

Събития

И два уъркшопа по време на футболния турнир

И два уъркшопа по време на футболния турнир

Приносът на част от екипа Програма „Солидарност“ към спортно-терапевтичния лагер на Международния футболен турнир „6:0 за хората срещу зависимостите“, който, както вероятно вече се досещате, не беше спортен 🙂 Участниците…

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.