Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Новини

Проект SKEPDAH проведе първата си среща за обмен на умения и превенция на бърнаут за Информационни линии

Проект SKEPDAH проведе първата си среща за обмен на умения и превенция на бърнаут за Информационни линии

24.07.2017

Проектът „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (SKEPDAH) е замислен като начин за Информационните линии за наркотиците и алкохола да се учат една от друга и да си обменят опит под един устойчив формат. Този проект е финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт (Еразъм +) чрез Ирландската национална агенция Leargas. В действителност това е стратегическо партньорство за професионално образование и обучение по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновация и обмен на добри практики. Проектът продължава от януари 2017 г. до август 2018 г.

Първата международна партньорска среща за обмяна на обучение се проведе на 19-ти и 20-ти юни в София, България, като присъстваха деветте партньорски организации и един експерт-говорител от Великобритания. Обсъжданата тема беше „Умения за работа на информационна линия за нови и опитни служители и бърнаут превенция.“

Работната програма за двудневната среща беше създадена така, че да увеличи максимално възможностите за обмяна на обучение, като в същото време се работи за целта да се създаде учебен план за обучение по тази тема. Всеки партньор беше донесъл материали за споделяне и заедно създадохме запас от знания и умения, необходими за работата на Информационните линии, както и материали, с които той да бъде подкрепен. Нашият експерт-говорител от Self-Injury Support Helpline (Великобритания) говори за превенцията на бърнаут и ни помогна да разгледаме по-задълбочено тази тема и да приемем факта, че това е нещо, което трябва да остане на дневен ред през цялата кариера на служителите на Информационни линии, а не да бъде просто точка от тяхното въвеждащо обучение, през която се преминава еднократно.

Преди тази среща нашият партньор, отговарящ за координацията на резултатите от обучението – The Training Exchange (Великобритания), беше провел проучване сред партньорите, за да определи какво обучение се надяват да получат при всяка една от международните партньорски срещи за обмяна на обучение. От данните беше очевидно, че макар винаги да е от полза да се преговорят основните умения за работа на Информационна линия, бърнаут превенцията е тема, която изисква по-задълбочени дискусии и вникване. Докато първият ден от срещата напредваше, стана ясно, че превенцията на бърнаут е темата, която носи най-много потенциал за учене в това партньорство, като прегледът на ключовите умения за работа на Информационна линия и на материалите, използвани и споделени от нас, показа, че те са много подобни.

Беше проведена много полезна дискусия относно важността на екипната работа, супервизията, подкрепата от колегите/интервизията, както и относно идеята да се включат грижата за себе си и бърнаут превенцията като съществени елементи от първия момент, когато някой е интервюиран за позиция на Информационна линия и след това – през цялото време на неговата работа. Беше дискутиран и фактът, че понякога, когато човекът е в бърнаут или близо до бърнаут, може да е най-добре той да се премести на друга позиция с различен тип работа.

До края на двудневната среща беше създадена чернова на учебния план. Той описва кое е най-добре да се включи в обучението на служителите на Информационните линии. Учебният план трябва да бъде завършен пред седмиците след срещата и разпространен сред партньорите. След това някои от партньорите ще проведат обучение на служителите на техните Информационни линии, използвайки учебния план, и ще дадат обратна връзка за наученото на останалите партньори. Ключовите моменти от наученото и окончателните учебни планове ще бъдат разпространявани чрез онлайн източници по време на проекта, както и в дните на срещата за разпространение на резултатите в края на проекта.

Партньорите в този проект са:

HSE Drugs & Alcohol Helpline (Ирландия); De DrugLijn/VAD (Белгия); „Фракарита България“/Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (България); SICAD (Португалия); PERSEAS (Кипър); RUStelefonen (Норвегия); Drugs Infolijn/Trimbos Instituut (Холандия); Basis e.V. (Германия) и Training Exchange Ltd (Великобритания).

Втората международна среща за обмяна на обучение ще се проведе във Франкфурт, Германия, през септември 2017 г. По време на тази двудневна среща ще се фокусираме върху Тема 2: „Нови психоактивни вещества и предизвикателства за Информационните линии“. Отново ще се позовем на резултатите, отбелязани в проучването, което беше проведено в началото на проекта и ще организираме дневния ред и целите на срещата съобразно това. Третата международна среща за обмяна на обучение ще бъде в Брюксел, Белгия, през февруари 2018 г. и ще е фокусирана върху Тема 3: „Информационни линии за наркотиците и алкохола – психично здраве и двойни диагнози“. Последната среща по проекта ще бъде за разпространение и ще бъде проведена в Никозия, Кипър, през юни 2018 г.

Като краен резултат тези учебни планове за продължаващо професионално обучение за служители на Информационните линии ще бъдат разпространени чрез онлайн източници и ще могат свободно да бъдат използвани от други Информационни линии за наркотиците и алкохола, както и от подобни служби в Европа и по света.

Предишни новини

Събития

Футболен турнир, 2020 година

Футболен турнир, 2020 година

От 23 до 25 октомври 2020 г. в Национална футболна база „Бояна“ се проведе седмото издание на международния футболен турнир „7:0 за хората срещу зависимостите“, в което за пореден път…

Споделено

Да се бориш за детето си срещу зависимостта

Да се бориш за детето си срещу зависимостта

Зарадвах се, когато тя ми каза: „Мамо, помогни ми!"