Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“
Проект Солидарност - лечение на зависимости

Асоциация за рехабилитация на зависими “Солидарност”


Сдружение „АРЗ Солидарност“ е неправителствена организация в обществена полза.
Ние създадохме програма „Солидарност“, за да отговорим на нуждите на зависимите към алкохол, наркотици и хазарт хора и техните семейства и близки.

  Нашата програма има за мисия:
 • Рехабилитация и социална реинтеграция на зависимите с цел автономен живот.
 • Подкрепа и консултация на родителите и близките на зависимите.
 • Информационно-консултативна работа, популяризиране на каузата на „Солидарност“.

Структури на АРЗ “Солидарност”

Рехабилитационна програма за зависими - Солидарност

Основната дейност на сдружение „АРЗ Солидарност“ е рехабилитация и ресоциализация на зависими от алкохол, наркотици и хазарт, която се осъществява от програма „Солидарност“. Програмата е създадена през 2003 г. и в нея работят психолози с голям опит във възстановяването от зависимости.

Програма „Солидарност“ предлага чиста, защитена среда, в която не се разрешава употребата на наркотици и алкохол, както и проявата на насилие.

За да си запишете час за първична консултация, можете да се свържете с нас на следните телефони между 9:00 и 17:00 ч. всеки работен ден:

02-971-99-20

0884-38-99-30

Вечерна програма за хазартно зависими

Вечерната програма има за цел да отговори на специфичните нужди на работещите/учащите хазартно зависими хора и техните семейства и близки. За нас е важно да предоставим услуга, която освен да е достъпна за работещите, да е достатъчно ефективна по отношение на проблемите на зависимите към хазарт. Поради това предлагаме основно групова работа, допълнена от индивидуален терапевтичен план (ИТП) и консултации с психолог. Близките на зависимия също могат да получават помощ от фамилния консултант на организацията.

Национална информационна линия за нарко, алкохола и хазарта

От 2009 г. към Информационно-консултативния център „Посланици на надеждата“ функционира Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ).

Телефонна линия: 0888-99-18-66
Сайт:http://www.drugsinfo-bg.org/

Екип


Светослав Кирилов

Име на специалист:
Светослав Кирилов

Диляна Бондокова

Име на специалист:
Диляна Бондокова

Светлана Николова

Име на специалист:
Светлана Николова

 
 

Кои сме ние

Сдружение „АРЗ Солидарност“ (Асоциация „Солидарност“) е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2006 г.

История

 • Програма „Солидарност“ е създадена през 2003 г. от Сдружение за борба с епидемичните болести и наркоманиите.
 • Работата с родители и близки на зависими хора започва да се осъществява през 2004 г.
 • Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата“ е създаден през 2006 г.
 • Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта е създадена през 2008 г.
 • Нископрагов център „Къща Посока“ е създаден през 2015 г. и функционира до май 2019 г.
 • Асоциация „Солидарност“ носи името „Фракарита България“ от 2017 г. до 2020 г.
 • Вечерната програма за хазартно зависими започва работа през 2019 г.

Повече информация относно създаването на различните структури на организацията можете да намерите в меню „Проекти“.

Структура

Основната дейност на сдружение „АРЗ Солидарност“ е рехабилитация и ресоциализация на зависими, която се осъществява от програма „Солидарност“ под две форми: дневна програма за хора със зависимост към наркотици и алкохол и вечерна програма за хора със зависимост към хазарт. В Програмата работят психолози с голям опит във възстановяването от зависимости.

Другите структури на Сдружението са:

 • Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата“.
 • Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, https://www.drugsinfo-bg.org/.

Легитимност

Програма „Солидарност“ е в съответствие със стандартите на Националната стратегия за борба с наркотиците и съвременния световен опит. Ние имаме Съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация от Националния център по обществено здраве и анализи, както и Лиценз за предоставяне на социалната услуга „Терапия и рехабилитация“ от Агенция за качеството на социалните услуги към Министерството на труда и социалната политика.

Супервизия и мониторинг

Нашата програма се супервизира от д-р Кимон Ганев (клинична и екипна супервизия). Националният център по обществено здраве и анализи осъществява мониторинг на нашите дейности, което гарантира спазването на насоките за стандарти за добра практика.

Членство

„АРЗ Солидарност“ е член на Европейската федерация на терапевтичните общности (EFTC), на Европейската фондация на информационните линии за наркотици (FESAT), на Европейската мрежа за обучение на професионалисти ECEtt  и на Националната пациентска организация (НПО).

Органиграма на Сдружение „АРЗ Солидарност“

Членство

EFTC Ecett Fesat NPO