Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Партньорства

Партньорства

Една от нашите цели е да създадем ефективна работа в мрежа от професионалисти, за да повлияем всички аспекти на употребата на психоактивни вещества (ПАВ). Интегративният системен подход, който е в основата на работата в мрежа, предполага интервенцията на различни видове специалисти на различни нива на възстановяването и последващата грижа и повишава ефективността на лечението. Освен това специалистите от партньорските организации допълват липсващите компетенции на екипа на програма „Солидарност“, който се състои предимно от психолози. Ето защо ние работим с различни държавни, общински и неправителствени организации, психиатри и социални работници. Ето някои от тях:

Терапевтична общност „Тремполин“ – Белгия

„Тремполин“ ни подаде ръка за първи път през 2002 г. С помощта на белгийските колеги обучихме екипа, който започна работа за създаване на рехабилитационната програма. „Тремполин“ има значимо присъствие в развитието на модела и методологията на терапевтичните общности и ние се гордеем, че сме техни ученици.

„Майки срещу дрогата“ – Пловдив

Сдружение на майки на зависими, което насочва млади хора, нуждаещи се от нашите услуги, към програма „Солидарност“. Заедно с майките на Сдружението участваме в съвместни дейности и обучения.

Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ – гр. Раднево

Ние използваме ресурсите на болницата за клиенти, които имат трудности в лечението на физическата абстиненция и се нуждаят от затворена среда. ДПБ – Раднево от друга страна насочва към програма „Солидарност“ клиенти от София, които са завършили краткосрочната програма на болницата и се нуждаят от продължаваща рехабилитация и ресоциализация.

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум” – София, Първа психиатрична клиника

Болница „Свети Наум“ е важна част от мрежата за детоксификация. Ние разчитаме на ресурсите на Първа психиатрична клиника за клиенти, които имат трудности в лечението на алкохолната абстиненция и се нуждаят от затворена среда.

При заявка от страна на клиента, ние го ориентираме и подкрепяме да започне лечение. Завършилите фазата на детоксификация се връщат в програма „Солидарност” за последваща рехабилитация и социално включване.