Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Екип

Екип

Светослав Кирилов

Светослав Кирилов

Терапевтичен директор

Психолог по образование, специализиращ клинична психология в НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в CEIS Италия и във Phoenix Haga – Норвегия и в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия. Диагностика с MMPI-2 и IPDE. Владее руски език.

Работи в рехабилитационна програма „Солидарност“ от 2006 г. и няколко години е бил ръководител-екип.
Работил е и като консултант на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е психолог и терапевтичен директор на Програмата.

Росица Долапчиева-Кайрякова

Росица Долапчиева-Кайрякова

Клиничен психолог, консултант на НИЛНАХ

Бакалавър клиничен социален работник и социална работа с деца (СУ „Св.Климент Охридски“), магистратура Клинична Психология-психоаналитична перспектива (НБУ). Една година стажант в Дневен център за рехабилитация на зависими „Перспективи“. Две години старши оператор в Терапевтична общност „Феникс”. Владее английски език.

Клиничен психолог в рехабилитационна програма „Солидарност“ и консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Георги Камбуров

Георги Камбуров

Водещ на ателие „Креативност“

Mагистър от НБУ, специалност артистични психо-социални практики. От 2005 г. участва в различни работни ателиета по психодрама, форум театър и други креативни практики. Водещ на групова работа с юноши в проекти. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в Ирландия и Белгия.

Говори руски и английски език.
От 2007 г. работи в Асоциация „Солидарност” като водещ на ателие „Креативност”.

Кристина Шентова

Кристина Шентова

Клиничен психолог

Кристина е завършила мaгистърскa прогрaмa по Клиничнa психология в психоaнaлитичнa перспективa НБУ. Допълнително се е квалифицирала в „Бaзисни терaпевтични умения в психодинaмичнaтa терапия” към център „Динaмикa”. Имa предишен опит кaто стaжaнт в психиaтричнa клиникa.

Рaботи в сферaтa нa рехaбилитaциятa нa клиенти, зaвисими от aлкохол и нaркотици по моделa Терaпевтичнa общност от 2011 г. – в ТО „Феникс”, а от края на 2014 г. – в „Солидарност”. Обучaвaнa зa рaботa в моделa ТО в Лий Къмюнити – Оксфорд, Великобритaния. Говори английски език. До май 2019 г. тя е клиничен психолог в Нископрагов център „Къща Посока“, а понастоящем работи в рехабилитационна програма „Солидарност“.

Светлана Николова

Светлана Николова

Сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ

Сътрудник социални дейности, работи като сътрудник в рехабилитационна програма „Солидарност” от август 2007 г. От април 2008 г. работи и като консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Обучена в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия и в модела Терапевтична общност за зависими в Испания. Говори английски език. Координатор на екипа на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Марина Попова

Марина Попова

Психолог, семеен консултант, консултант на НИЛНАХ

Марина е бакалавър по психология (ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“) и магистър по трудова и организационна психология (СУ “Св. Климент Охридски”). В периода 2010-2011 г. е доброволец на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, а от юни 2013 г. започва работа като консултант на Линията. От юни 2018 г. работи и като семеен консултант в програма „Солидарност“.

Преминала е обучение по мотивационно интервюиране и специализирано обучение за работа с телефон, чат и имейл. Преминала е обучение по Транзакционен анализ – базово ниво. Обучава се за фамилен консултант в Институт по фамилна терапия-България. Говори английски език.

Диляна Бондокова

Диляна Бондокова

Клиничен психолог, консултант на НИЛНАХ

Диляна е магистър по клинична психология (СУ „Св. Климент Охридски“). През ноември и декември 2013 година е била на стаж в рехабилитационна програма “Солидарност“, а от март 2014 година до септември 2020 г. работи като консултант на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Преминала е специализирано обучение за телефонно и интернет консултиране. От 2017 г. работи като психолог в програма „Солидарност“.

Завършила е базисно ниво в мотивационно интервюиране. Владее английски език.

Гергана Райнова

Гергана Райнова

Психолог, консултант на НИЛНАХ

Гергана е бакалавър по „Психология“ и магистър по „Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране“ (СУ „Св. Климент Охридски“). Работила е две години като учител в детска градина, като социален работник в общности в риск и като консултант на Национална телефонна линия за деца. Освен на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, към която се присъединява през август 2018 г., и в момента работи като психолог в Кризисен център за деца, пострадали от насилие.

Владее английски език и в по-ограничена степен – немски език. Преминала е през обучения за телефонно консултиране, за работа с жертви на сексуално насилие, за работа с хора, страдащи от хранителни разстройства, както и за прилагане на насоки за сигурна семейна среда.