Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930, 0879‑47‑4224

Facebook Twitter Google Plus YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Дневен център за рехабилитация на зависими

Дневен център за рехабилитация на зависими

Проект „Дневен център за рехабилитация на зависими“, финансиран от Фондация „Лале“ по Програмата на Oбединени Холандски Фондации за Централна и Източна Европа. Проектът е награден с приза Проект на годината за 2007г.

Общата стойност на проекта е 15940 евро. От тях 90% са за финансиране на рехабилитационната програма, 5 % за дейности, свързани с екипа и 5% са за дейности, ориентирани към обществото. Проектът няма предвидени разходи за администрация.
С парите по проекта е закупено кухненско оборудване (кухненски шкафове, мивка, посуда, прибори), както и спортни уреди, които ще продължат да ни служат и занапред.

Целта на проекта е социална реинтеграция на бивши зависими и на техните семейства и близки чрез информация и консултация, мотивация и насочване към подходящо лечение и последваща рехабилитация, както в програмата на “Солидарност”, така и в други програми. Таргет група:

 1. Пълнолетни зависими от психо-активни вещества (ПАВ), мъже и жени
 2. Техните семейства и близки
 3. Непълнолетни, употребяващи психоактивни вещества и техните семейства
 4. Организации, които работят в мрежа със “Солидарност”
 5. Обществото като цяло

Проектът задоволява нуждите на посочените таргет групи от информация, психо-социално консултиране и последваща рехабилитация от зависимост. В по-широк смисъл въздейства върху промяна на социалните нагласи по отношение на употребяващите и зависимите.

Услуги:

 1. Информация и психо-социална консултация
 2. Индивидуална и групова терапия
 3. Семейно консултиране
 4. Психо-педагогическа работа за промяна на поведението на зависимия
 5. Групова работа за справяне с ре-интегрираността в обществото след завършване на рехабилитационната програма
 6. Тестване за ПАВ
 7. Осигуряване на работа на зависими, успешно завършили рехабилитационни програми по Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания на МТСП

В програмата участват хора от всички слоеве на обществото, включително и социално слаби, като програма поема изцяло издръжката на социално слабите. Участниците в програмата са мъже и жени, навършили пълнолетие. Информационно-консултативният център работи с всички възрастови групи, без изключение. Рехабилитационната програма разполага с 15 места, групите за ресоциализация-с 15 места, групите за взаимопомощ за родители-12-15 и информационният център работи средно на месец с 15 души.

Резултати:

През периода на проекта сме работили общо със 148  човека, от които 46 човека в службата за родители. Със 77 души са направени информационно-консултативни сесии в информационния център. Сривовете са намалени с 85%. В по-горни нива на програмата са преминали 75%. Средният престой на човек е 8,4 месеца. За 80% от участниците в програмата е налице най-дългата ремисия в историята на всичките им лечения до сега. По време на работата с родителите и семействата на клиентите на програмата на „Солидарност“, са се подобрили трайно взаимоотношенията между родителите и зависимия член на семейството. Работата върху повишаване информираността и знанието за зависимостта доведе до намаляване на родителската тревожност за бъдещето на техните деца. Установиха се промени в модела на приемане и общуване със зависимия член на семейството от наркоман към пълноценен член на семейството със свои отговорности. Повиши се родителската адекватност на реакции при кризисни моменти за зависимия член на семейството.

Работата със семейния партньор на клиент на програмата допринесе за по-адекватно подпомагане и подкрепа на зависимия партньор, както и по-пълноценно изпълнение на ролята си в семейството. Повиши се активността от страна на родителите по посока сътрудничество на програма „Солидарност“, изразено в: съобразяване с правилата и нормите на дневния център като едни от основните лечебни фактори и съдействие при спазването им извън програмата, системно участие от тяхна страна в дейностите на службата за родители и близки.

Благодарение на проекта стана възможна по-голямата ни интервенция в обществото – създаване на нов сайт, виртуална среда за търсене на информация и намиране на подкрепа www.stopdrug.info.

Вижте още

Новини

Старото е на мода! Изпратете картичка, зарадвайте близък, помогнете на непознат!

Старото е на мода! Изпратете картичка, зарадвайте близък, помогнете на непознат!

Бъдете нечий Дядо Коледа и купете за подарък от нашите авторски фотографии под формата на картички.

Стартира нова вечерна програма за хазартно зависими

Стартира нова вечерна програма за хазартно зависими

Стартира нова вечерна програма за лечение на хазартно зависими към проект "Солидарност", която е подходяща за работещи и учащи.

Събития

Петнадесети рожден ден на програма „Солидарност“

Петнадесети рожден ден на програма „Солидарност“

На 05 октомври 2018 г. проведохме дискусия на тема „Нови предизвикателства в работата със зависими“ по повод 15 години от създаването на Програма за рехабилитация на зависими „Солидарност“ и 10…

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.