Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Проекти

Онлайн програма за превенция на рецидив на зависимостта 2020-2021

Проект „Онлайн програма за превенция на рецидив на зависимостта – е-Превенция на зависимостта „Солидарност““, 2020-2021 г., финансиран от Renovabis, Германия (https://www.renovabis.de/).