Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Проекти

Психосоциална рехабилитация в изпълнение на дейностите за 2020 г. по Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.)

Психосоциална рехабилитация в изпълнение на дейностите за 2020 г. по Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.), финансирана от Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи (https://ncpha.government.bg/bg/).