Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Цени

Цени

Цени на услугите в лева

Среща за оценка на нуждите – 40

Изследване с MMPI–2 – 30

Изследване с  MMPI-2 и подробен рапорт – 50

Изследване с ТАТ – 50

Индивидуално психологическо консултиране – 40

Фамилно консултиране – 40