Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930, 0879‑47‑4224

Facebook Twitter Google Plus YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Вечерна програма

Вечерна програма

Вечерна програма за хазартно зависими

Вечерната програма има за цел да отговори на специфичните нужди на работещите/учащите хазартно зависими хора и техните семейства и близки. За нас е важно да предоставим услуга, която освен да е достъпна за работещите, да е достатъчно ефективна по отношение на проблемите на зависимите към хазарт. Поради това предлагаме основно групова работа, допълнена от индивидуален терапевтичен план (ИТП) и консултации с психолог. Близките на зависимия също могат да получават помощ от фамилния консултант на организацията.

Цели

  1. Постигане на ремисия по отношения на хазартните поведения и развиване на устойчиви умения за справяне с желанието за тези поведения.
  2. Изследване и установяване на нагласите, довели до хазартна зависимост, и реконструирането им към по-адаптивни нагласи и очаквания към реалността.
  3. Развиване и интегриране на устойчиви поведенчески модели с по-висока адаптивна стойност от досегашните с цел дългосрочна ремисия.

Формат

  1. Група за превенция на рецидив – 4 групи месечно. Тази група предоставя възможност на зависимия да разбере онези психични процеси, които формират у него желанието за игра и най-важното, дават му възможност да се противопостави и устои на него.
  2. Фокус група за устойчиви модели за адаптация – 4 групи месечно. Тази група затвърждава и разработва алтернативни поведения на хазартното поведение, като подкрепя личностното развитие на клиента в емоционален, социален, професионален или друг аспект, в зависимост от индивидуалните нужди. Целта е устойчивост на ремисията.
  3. Индивидуално консултиране за изготвяне и проследяване на ИТП – 2 пъти в месеца. Целта е клиента да е наясно с посоката на своето развитие и да е ангажиран с целите в него.
  4. Фамилно консултиране – 2 консултации през първия месец след прием в програмата и една консултация месечно при нужда след първия месец. Фамилната работа има за цел да подкрепи близките на зависимия и да подпомага терапевтичния план на участника в програмата.
  5. Индивидуални консултации или фамилни срещи извън посочения брой – при нужда и заявка от страна на участника.

Програмата е с капацитет 12 души. Подходяща е за пълнолетни мъже и жени (работещи или учащи с невъзможност да постъпят в дневната програма), които имат проблем с играта на хазарт и искат да се справят с него.

Програмата се осъществява всеки понеделник и четвъртък, от 17:00 до 20:00 часа.

За да си запишете час за безплатна първична консултация, можете да се свържете с нас на следните телефони между 9:00 и 17:00 ч. всеки работен ден:

02-971-99-20
0884-38-99-30
0879-47-42-24

Вижте още

Новини

Старото е на мода! Изпратете картичка, зарадвайте близък, помогнете на непознат!

Старото е на мода! Изпратете картичка, зарадвайте близък, помогнете на непознат!

Бъдете нечий Дядо Коледа и купете за подарък от нашите авторски фотографии под формата на картички.

Стартира нова вечерна програма за хазартно зависими

Стартира нова вечерна програма за хазартно зависими

Стартира нова вечерна програма за лечение на хазартно зависими към проект "Солидарност", която е подходяща за работещи и учащи.

Събития

Петнадесети рожден ден на програма „Солидарност“

Петнадесети рожден ден на програма „Солидарност“

На 05 октомври 2018 г. проведохме дискусия на тема „Нови предизвикателства в работата със зависими“ по повод 15 години от създаването на Програма за рехабилитация на зависими „Солидарност“ и 10…

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.