Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Вечерна програма

Вечерна програма

Вечерна програма за хазартно зависими

Вечерната програма има за цел да отговори на специфичните нужди на работещите/учащите хазартно зависими хора и техните семейства и близки. За нас е важно да предоставим услуга, която освен да е достъпна за работещите, да е достатъчно ефективна по отношение на проблемите на зависимите към хазарт. Поради това предлагаме основно групова работа, допълнена от индивидуален терапевтичен план (ИТП) и консултации с психолог. Близките на зависимия също могат да получават помощ от фамилния консултант на организацията.

Цели

  1. Постигане на ремисия по отношения на хазартните поведения и развиване на устойчиви умения за справяне с желанието за тези поведения.
  2. Изследване и установяване на нагласите, довели до хазартна зависимост, и реконструирането им към по-адаптивни нагласи и очаквания към реалността.
  3. Развиване и интегриране на устойчиви поведенчески модели с по-висока адаптивна стойност от досегашните с цел дългосрочна ремисия.

Формат

  1. Група за превенция на рецидив – 4 групи месечно. Тази група предоставя възможност на зависимия да разбере онези психични процеси, които формират у него желанието за игра и най-важното, дават му възможност да се противопостави и устои на него.
  2. Индивидуално консултиране за изготвяне и проследяване на ИТП – 4 пъти в месеца. Целта е клиентът да е наясно с посоката на своето развитие и да е ангажиран с целите в него.
  3. Фамилно консултиране – 1 път месечно. Фамилната работа има за цел да подкрепи близките на зависимия и да подпомага терапевтичния план на участника в програмата.
  4. Индивидуални консултации или фамилни срещи извън посочения брой – при нужда и заявка от страна на участника.

Програмата е с капацитет 12 души. Подходяща е за пълнолетни мъже и жени (работещи или учащи с невъзможност да постъпят в дневната програма), които имат проблем с играта на хазарт и искат да се справят с него.

Групата за превенция на рецидив се провежда един път седмично вечер. Денят и часът се определят от нейните участници и екипа. Времето на провеждане на индивидуалните и фамилните консултации не е фиксирано и се договоря.

За да си запишете час за първична консултация, можете да се свържете с нас на следните телефони между 9:00 и 17:00 ч. всеки работен ден:

02-971-99-20
0884-38-99-30