Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Рехабилитационна програма

Рехабилитационна програма

Основната дейност на сдружение „АРЗ Солидарност“ е рехабилитация и ресоциализация на зависими към алкохол, наркотици и хазарт, която се осъществява от програма „Солидарност“. Програмата е създадена през 2003 г. и в нея работят психолози с голям опит във възстановяването от зависимости.

Зависимостта представлява разстройство на поведението, което пречи на нормалното функциониране на човека в обществото. Именно поради това програма „Солидарност“ се фокусира върху промяната в поведението.

 

Вечерна програма за работещи

 

Вечерната програма е подходяща за работещи хора, които страдат от различни зависимости – към алкохол, наркотици, към психоактивни вещества и хазарт.

Формат

  1. Група за превенция на рецидив – 4 групи месечно. Тази група предоставя възможност на зависимия да разбере онези психични процеси, които формират у него желанието за употреба на вещества и най-важното, дават му възможност да се противопостави и устои на него.
  2. Индивидуално консултиране за изготвяне и проследяване на индивидуален терапевтичен план – 4 пъти в месеца. Целта е клиентът да е наясно с посоката на своето развитие и да е ангажиран с целите в него.
  3. Фамилно консултиране – 1 път месечно. Фамилната работа има за цел да подкрепи близките на зависимия и да подпомага терапевтичния план на участника в програмата.
  4. Уринно тестване за употреба на алкохол и наркотици – 2 пъти седмично.
  5. Индивидуални консултации или фамилни срещи извън посочения брой – при нужда и заявка от страна на участника.

Програмата е с капацитет 12 души. Подходяща е за пълнолетни мъже и жени.

Групата за превенция на рецидив се осъществява един път седмично вечер. Денят и часът се определят от нейните участници и екипа. Времето на провеждане на индивидуалните и фамилните консултации не е фиксирано и се договоря.

За да си запишете час за първична консултация, можете да се свържете с нас на следните телефони между 9:00 и 17:00 ч. всеки работен ден:

02-971 99 20
0884-38-99-30