Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930, 0879‑47‑4224

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Екип

Екип

Елена Николова

Елена Николова

Изпълнителен директор

Има магистърска степен по психология от СУ „Климент Охридски”. Работи в „Солидарност” от 2002 г., първите две години като доброволец. Учредител е на АРЗ „Солидарност”(днес „Фракарита България“). Специализирала е работа в областта на зависимостите в Белгия, Италия, Испания, Ирландия, Гърция и Полша. В началото на кариерата си е преподавател по психология и философия в 133 СОУ-София.

Работила е със SOS Детски селища като супервайзер и обучител, с фирми за подбор на персонал, в ЦСР „Феникс”. От 2000 г. има собствена практика и се занимава с психологическо консултиране и обучения. Ръководител е на няколко проекта, между които „Дневен център за рехабилитация на зависими” (който през 2007 г. печели приза на фондация „Лале” Проект на годината), „Европейска задруга в образованието, обучение чрез пътуване“, „Изграждане на българска информационна линия за наркотиците и интерактивен уеб сайт“ и др. Член е на европейската мрежа European companionship in education, training by travel, на Българската асоциация по транзакционен анализ (БАТА), на Дружеството на психолозите в България – NoBG-RP-0450 в Публичния регистър на психолозите. Говори френски и английски език.

Елена е супервизиран транзакционен аналитик и е делегат на БАТА в Европейската асоциация по транзакционен анализ (ЕАТА). От 2005 г. е изпълнителен директор на сдружение „Фракарита България“ (предишно наименование – АРЗ „Солидарност”).

Светослав Кирилов

Светослав Кирилов

Терапевтичен директор

Психолог по образование, специализиращ клинична психология в НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в CEIS Италия и във Phoenix Haga – Норвегия и в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия. Диагностика с MMPI-2 и APD. Владее руски език.

Работи в рехабилитационна програма „Солидарност“ от 2006 г. и няколко години е бил ръководител-екип.
Работил е и като консултант на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е психолог и терапевтичен директор на Програмата.

Светлана Велкова

Светлана Велкова

Клиничен психолог

Магистър по клинична и консултативна психология (СУ ”Св.Климент Охридски”). Понастоящем е докторант в СУ „Климент Охридски“. Една година консултант към служба за интернет консултиране по въпроси, свързани със сексуално и репродуктивно здраве. Две години опит в работа с младежи по проекти за намаляване на насилието и агресията в училище. Три години опит в работа с деца със специални потребности. Обучена в работа със зависими в Испания и България. Говори английски език.

Работила е като консултант на Информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е член на клиничния екип и негов координатор в рехабилитационна програма „Солидарност“.

Росица Долапчиева-Кайрякова

Росица Долапчиева-Кайрякова

Клиничен психолог

Бакалавър клиничен социален работник и социална работа с деца (СУ „Св.Климент Охридски“), магистратура Клинична Психология-психоаналитична перспектива (НБУ). Една година стажант в Дневен център за рехабилитация на зависими „Перспективи“. Две години старши оператор в Терапевтична общност „Феникс”. Владее английски език.

Клиничен психолог в рехабилитационна програма „Солидарност“ и консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Ина Апостолова

Ина Апостолова

Психолог, семейно консултиране

Бакалвър по психология и Mагистър по семейно консултиране от НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия и семейна терапия (Системен подход).

Терапевтичен опит като консултант във Фондация „Асоциация Анимус“ и гореща телефонна линия за пострадали от насилие, както и в терапевтична общност от затворен тип за зависими „Феникс“ с проблематика, свързана с алкохола, наркотиците и хазарта. Понастоящем е психолог и семеен консултант към „Фракарита България“. Владее английски език.

Георги Камбуров

Георги Камбуров

Водещ на ателие „Креативност“

Mагистър от НБУ, специалност артистични психо-социални практики. От 2005 г. участва в различни работни ателиета по психодрама, форум театър и други креативни практики. Водещ на групова работа с юноши в проекти. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в Ирландия и Белгия.

Говори руски и английски език.
От 2007 г. работи във „Фракарита България” като водещ на ателие „Креативност”.

Кристина Шентова

Кристина Шентова

Клиничен психолог

Кристина е завършила мaгистърскa прогрaмa по Клиничнa психология в психоaнaлитичнa перспективa НБУ. Допълнително се е квалифицирала в „Бaзисни терaпевтични умения в психодинaмичнaтa терапия” към център „Динaмикa”. Имa предишен опит кaто стaжaнт в психиaтричнa клиникa.

Рaботи в сферaтa нa рехaбилитaциятa нa клиенти, зaвисими от aлкохол и нaркотици по моделa Терaпевтичнa общност от 2011 г. – в ТО „Феникс”, а от края на 2014 г. – във „Фракарита България”. Обучaвaнa зa рaботa в моделa ТО в Лий Къмюнити – Оксфорд, Великобритaния. Говори английски език. Понастоящем е клиничен психолог в Нископрагов център „Къща Посока” към „Фракарита България” и координатор на екипа.

Делян Савов

Делян Савов

Сътрудник работа със зависимости

Делян е клиничен социален работник. Завършил е бакалавърска степен по социални дейности в Софийски университет и магистърска степен по клинична социална работа в Роуд Айлънд Колидж (САЩ). Има опит в работата с деца с психични и поведенчески проблеми и техните семейства в резидентни програми за деца, интензивни услуги в общността и училище за деца с емоционални и поведенчески проблеми в Роуд Айлънд и в Масачузетс. Като част от екипа на фондация „Човек на фокус“ работи с възрастни хора и хора в неравностойно положение. Делян има сертификат във Фокусирана към решения краткосрочна терапия.

През 2010 и 2011 г. учи в сертификационна програма за консултиране на хора със зависимости в Мидълсекс Комюнити Колидж (САЩ). През 2016 г. изкарва стаж в програма „Солидарност“ за рехабилитация и ресоциализация на хора със зависимости към „Фракарита България“ и става доброволец към Програмата. От юли 2017 г. той е член на екипа на Нископрагов център „Къща Посока“.

Евгени Генчев

Евгени Генчев

Сътрудник работа със зависимости

Евгени е изучавал Икономика на транспорта в УНСС. От 2003 година работи в сферата за превенция на здравните вреди от инжекционната употреба на наркотици. Работил е по проекти на Фондация „Инициатива за здраве“, „Риск монитор“, „Съюз на съдиите“ и на много други организации, развиващи дейност в сферата на зависимостите. От години води случаи на хора, употребяващи наркотици и живеещи с ХИВ/СПИН.

Понастоящем е сътрудник работа със зависимости в Нископрагов център „Къща Посока“ към „Фракарита България“. За работата в къща „Посока“ твърди, че това е нещото, което е търсил от много дълго време, за да допълни досегашния си опит.

Божена Петкова

Божена Петкова

Сътрудник работа със зависимости

Божена е випуск 2018 на СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър психология. Започва във „Фракарита България“ като доброволец, а от октомври 2017 година е член на екипа на Къща „Посока“. Има предишен опит като стажант в областта на хранителните разстройства и криминалната психология, както и в психиатрична клиника.

Владее английски, испански и португалски език.

Светлана Николова

Светлана Николова

Сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ

Сътрудник социални дейности, работи като сътрудник в рехабилитационна програма „Солидарност” от август 2007 г. От април 2008 г. работи и като консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Обучена в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия и в модела Терапевтична общност за зависими в Испания. Говори английски език. Координатор на екипа на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Марина Попова

Марина Попова

Психолог, консултант на НИЛНАХ

Марина е бакалавър по психология (ВТУ “Св.св Кирил и Методий“) и магистър по трудова и организационна психология (СУ “Св.Климент Охридски”). В периода 2010-2011 г. е доброволец на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, а от юни 2013 г. започва работа като консултант на Линията.

Преминала е обучение по мотивационно интервюиране и специализирано обучение за работа с телефон, чат и имейл. Говори английски език.

Диляна Бондокова

Диляна Бондокова

Психолог

Диляна е бакалавър по психология (СУ „Св. Климент Охридски“). През ноември и декември 2013 година е била на стаж в рехабилитационна програма “Солидарност“, а от март 2014 година работи като консултант на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Преминала е специализирано обучение за телефонно и интернет консултиране. От 2017 г. работи и като психолог в програма „Солидарност“.

Завършила е базисно ниво в мотивационно интервюиране. Владее английски език.

Елица Якимова

Елица Якимова

Доброволец

Би било хубаво повече хора да знаят какво удовлетворение носи доброволческата работа и да се включат с каквито ресурси могат. С радост бих се ангажирала да разпространявам примера си. Родена съм в София през 1979 г. Завърших философия в колежа „Тринити“ в Кънектикът, САЩ, през 2003-та година. Имам и Магистратура по Бизнес Администрация със специалност Маркетинг от Сити Юнивърсити – Сиатъл, кампус София, която защитих през 2010-та година.

Омъжена съм и имам дъщеря и син. От няколко години живеем в Обединеното Кралство. Занимавам се с маркетинг.

 

Новини

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да обсъдят двойните диагнози и работата на информационните линии

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да обсъдят двойните диагнози и работата на информационните линии

Третата международна партньорска среща за обмен на знание беше проведена на 19 и 20 февруари 2018 в Брюксел, Белгия, в офисите на De Druglijn /VAD.

Експерти разискваха влиянието на интернет върху здравето на децата

Експерти разискваха влиянието на интернет върху здравето на децата

На 27.01.2018 г. в гр. София се проведе експертна среща на тема „Виртуалният свят и влиянието му върху децата“ с участието на специалисти от различни области.

Събития

На посещение в гр. Брюж, Белгия

На посещение в гр. Брюж, Белгия

Елена Николова, изпълнителен директор на „Фракарита България“, е на посещение в главното седалище на Fracarita International и в центъра за работа със зависими хора De Sleutel – гр. Брюж, Белгия,…

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.