Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Екип

Екип

Светослав Кирилов

Светослав Кирилов

Терапевтичен директор

Клиничен психолог по образование (НБУ) и консултант когнитивно-поведенческа терапия. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в CEIS Италия и във Phoenix Haga – Норвегия и в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия. Диагностика с MMPI-2 и IPDE. Владее руски език.

Работи в рехабилитационна програма „Солидарност“ от 2006 г. и няколко години е бил ръководител-екип.
Работил е и като консултант на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е психолог и терапевтичен директор на Програмата.

Светлана Николова

Светлана Николова

Сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ

Сътрудник социални дейности, работи като сътрудник в рехабилитационна програма „Солидарност” от август 2007 г. От април 2008 г. работи и като консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Обучена в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия и в модела Терапевтична общност за зависими в Испания. Говори английски език. Координатор на екипа на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Диляна Бондокова

Диляна Бондокова

Клиничен психолог

Диляна е магистър по клинична психология (СУ „Св. Климент Охридски“). През ноември и декември 2013 година е била на стаж в рехабилитационна програма “Солидарност“, а от март 2014 година до септември 2020 г. работи като консултант на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Преминала е специализирано обучение за телефонно и интернет консултиране. От 2017 г. работи като психолог в програма „Солидарност“.

Завършила е базисно ниво в мотивационно интервюиране. Владее английски език.

Антония Антонова

Антония Антонова

Психолог, консултант на НИЛНАХ

Психолог по образование (НБУ), специализира Арттерапия и трудотерапия към Великотърновския университет. Работи като консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта от 2023 година.

Преминала е обучение за работа с Евро ASI (Европейски индекс за оценка на степента на зависимост) и ADAD 2 (Диалог за оценка на юношата).

Владее английски и испански език. Обучава се в метода психодрама.

Ася Петрова

Ася Петрова

Психолог, консултант на НИЛНАХ

Магистър психолог и консултант по позитивна психотерапия. Преминала курс „Личностни разстройства“, както и модули на обучение по Психопатология, Фамилна терапия, Кризи и кризисна интервенция към Школата по Позитивна психотерапия, към момента се обучава в Майсторско ниво за Позитивен психотерапевт. От юни 2023 е психолог на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.