Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Екип

Екип

Светослав Кирилов

Светослав Кирилов

Терапевтичен директор

Психолог по образование, специализиращ клинична психология в НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в CEIS Италия и във Phoenix Haga – Норвегия и в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия. Диагностика с MMPI-2 и IPDE. Владее руски език.

Работи в рехабилитационна програма „Солидарност“ от 2006 г. и няколко години е бил ръководител-екип.
Работил е и като консултант на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е психолог и терапевтичен директор на Програмата.

Светлана Велкова

Светлана Велкова

Клиничен психолог

Доктор по клинична психология (СУ ”Св.Климент Охридски”). Една година консултант към служба за интернет консултиране по въпроси, свързани със сексуално и репродуктивно здраве. Две години опит в работа с младежи по проекти за намаляване на насилието и агресията в училище. Пет години опит в работа с деца със специални потребности. Обучена в работа със зависими в Испания и България. Преминала е обучение по Транзакционен анализ – цялостен курс. Говори английски език.

Работила е като консултант на Информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е член на клиничния екип и негов координатор в рехабилитационна програма „Солидарност“.

Росица Долапчиева-Кайрякова

Росица Долапчиева-Кайрякова

Клиничен психолог, консултант на НИЛНАХ

Бакалавър клиничен социален работник и социална работа с деца (СУ „Св.Климент Охридски“), магистратура Клинична Психология-психоаналитична перспектива (НБУ). Една година стажант в Дневен център за рехабилитация на зависими „Перспективи“. Две години старши оператор в Терапевтична общност „Феникс”. Владее английски език.

Клиничен психолог в рехабилитационна програма „Солидарност“ и консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Георги Камбуров

Георги Камбуров

Водещ на ателие „Креативност“

Mагистър от НБУ, специалност артистични психо-социални практики. От 2005 г. участва в различни работни ателиета по психодрама, форум театър и други креативни практики. Водещ на групова работа с юноши в проекти. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в Ирландия и Белгия.

Говори руски и английски език.
От 2007 г. работи във „Фракарита България” като водещ на ателие „Креативност”.

Кристина Шентова

Кристина Шентова

Клиничен психолог

Кристина е завършила мaгистърскa прогрaмa по Клиничнa психология в психоaнaлитичнa перспективa НБУ. Допълнително се е квалифицирала в „Бaзисни терaпевтични умения в психодинaмичнaтa терапия” към център „Динaмикa”. Имa предишен опит кaто стaжaнт в психиaтричнa клиникa.

Рaботи в сферaтa нa рехaбилитaциятa нa клиенти, зaвисими от aлкохол и нaркотици по моделa Терaпевтичнa общност от 2011 г. – в ТО „Феникс”, а от края на 2014 г. – във „Фракарита България”. Обучaвaнa зa рaботa в моделa ТО в Лий Къмюнити – Оксфорд, Великобритaния. Говори английски език. До май 2019 г. тя е клиничен психолог в Нископрагов център „Къща Посока“, а понастоящем работи в рехабилитационна програма „Солидарност“.

Светлана Николова

Светлана Николова

Сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ

Сътрудник социални дейности, работи като сътрудник в рехабилитационна програма „Солидарност” от август 2007 г. От април 2008 г. работи и като консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Обучена в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия и в модела Терапевтична общност за зависими в Испания. Говори английски език. Координатор на екипа на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Марина Попова

Марина Попова

Психолог, семеен консултант, консултант на НИЛНАХ

Марина е бакалавър по психология (ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“) и магистър по трудова и организационна психология (СУ “Св. Климент Охридски”). В периода 2010-2011 г. е доброволец на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, а от юни 2013 г. започва работа като консултант на Линията. От юни 2018 г. работи и като семеен консултант в програма „Солидарност“.

Преминала е обучение по мотивационно интервюиране и специализирано обучение за работа с телефон, чат и имейл. Преминала е обучение по Транзакционен анализ – базово ниво. Обучава се за фамилен консултант в Институт по фамилна терапия-България. Говори английски език.

Диляна Бондокова

Диляна Бондокова

Клиничен психолог, консултант на НИЛНАХ

Диляна е магистър по клинична психология (СУ „Св. Климент Охридски“). През ноември и декември 2013 година е била на стаж в рехабилитационна програма “Солидарност“, а от март 2014 година работи като консултант на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Преминала е специализирано обучение за телефонно и интернет консултиране. От 2017 г. работи и като психолог в програма „Солидарност“.

Завършила е базисно ниво в мотивационно интервюиране. Владее английски език.

Гергана Райнова

Гергана Райнова

Психолог, консултант на НИЛНАХ

Гергана е бакалавър по „Психология“ и магистър по „Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране“ (СУ „Св. Климент Охридски“). Работила е две години като учител в детска градина, като социален работник в общности в риск и като консултант на Национална телефонна линия за деца. Освен на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, към която се присъединява през август 2018 г., и в момента работи като психолог в Кризисен център за деца, пострадали от насилие.

Владее английски език и в по-ограничена степен – немски език. Преминала е през обучения за телефонно консултиране, за работа с жертви на сексуално насилие, за работа с хора, страдащи от хранителни разстройства, както и за прилагане на насоки за сигурна семейна среда.

 

 

Новини

Помогнете ни да спасим Линията за подкрепа на зависими и техните семейства

Помогнете ни да спасим Линията за подкрепа на зависими и техните семейства

Скъпи приятели, колеги и съмишленици, нуждаем се от Вашата помощ!

Становище на „Фракарита България“ относно проект за преобразуването на Национален център по наркомании

Становище на „Фракарита България“ относно проект за преобразуването на Национален център по наркомании

"Фракарита България" предостави на Министерство на здравеопазването своето становище относно намерението за преобразуване на НЦН.

Събития

И два уъркшопа по време на футболния турнир

И два уъркшопа по време на футболния турнир

Приносът на част от екипа Програма „Солидарност“ към спортно-терапевтичния лагер на Международния футболен турнир „6:0 за хората срещу зависимостите“, който, както вероятно вече се досещате, не беше спортен 🙂 Участниците…

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.