Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930, 0879‑47‑4224

Facebook Twitter Google Plus YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Екип

Екип

Светослав Кирилов

Светослав Кирилов

Терапевтичен директор

Психолог по образование, специализиращ клинична психология в НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в CEIS Италия и във Phoenix Haga – Норвегия и в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия. Диагностика с MMPI-2 и IPDE. Владее руски език.

Работи в рехабилитационна програма „Солидарност“ от 2006 г. и няколко години е бил ръководител-екип.
Работил е и като консултант на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е психолог и терапевтичен директор на Програмата.

Светлана Велкова

Светлана Велкова

Клиничен психолог

Доктор по клинична психология (СУ ”Св.Климент Охридски”). Една година консултант към служба за интернет консултиране по въпроси, свързани със сексуално и репродуктивно здраве. Две години опит в работа с младежи по проекти за намаляване на насилието и агресията в училище. Пет години опит в работа с деца със специални потребности. Обучена в работа със зависими в Испания и България. Преминала е обучение по Транзакционен анализ – цялостен курс. Говори английски език.

Работила е като консултант на Информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е член на клиничния екип и негов координатор в рехабилитационна програма „Солидарност“.

Росица Долапчиева-Кайрякова

Росица Долапчиева-Кайрякова

Клиничен психолог, консултант на НИЛНАХ

Бакалавър клиничен социален работник и социална работа с деца (СУ „Св.Климент Охридски“), магистратура Клинична Психология-психоаналитична перспектива (НБУ). Една година стажант в Дневен център за рехабилитация на зависими „Перспективи“. Две години старши оператор в Терапевтична общност „Феникс”. Владее английски език.

Клиничен психолог в рехабилитационна програма „Солидарност“ и консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Георги Камбуров

Георги Камбуров

Водещ на ателие „Креативност“

Mагистър от НБУ, специалност артистични психо-социални практики. От 2005 г. участва в различни работни ателиета по психодрама, форум театър и други креативни практики. Водещ на групова работа с юноши в проекти. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в Ирландия и Белгия.

Говори руски и английски език.
От 2007 г. работи във „Фракарита България” като водещ на ателие „Креативност”.

Кристина Шентова

Кристина Шентова

Клиничен психолог

Кристина е завършила мaгистърскa прогрaмa по Клиничнa психология в психоaнaлитичнa перспективa НБУ. Допълнително се е квалифицирала в „Бaзисни терaпевтични умения в психодинaмичнaтa терапия” към център „Динaмикa”. Имa предишен опит кaто стaжaнт в психиaтричнa клиникa.

Рaботи в сферaтa нa рехaбилитaциятa нa клиенти, зaвисими от aлкохол и нaркотици по моделa Терaпевтичнa общност от 2011 г. – в ТО „Феникс”, а от края на 2014 г. – във „Фракарита България”. Обучaвaнa зa рaботa в моделa ТО в Лий Къмюнити – Оксфорд, Великобритaния. Говори английски език. Понастоящем е клиничен психолог в Нископрагов център „Къща Посока” към „Фракарита България” и координатор на екипа.

Делян Савов

Делян Савов

Сътрудник работа със зависимости

Делян е клиничен социален работник. Завършил е бакалавърска степен по социални дейности в Софийски университет и магистърска степен по клинична социална работа в Роуд Айлънд Колидж (САЩ). Има опит в работата с деца с психични и поведенчески проблеми и техните семейства в резидентни програми за деца, интензивни услуги в общността и училище за деца с емоционални и поведенчески проблеми в Роуд Айлънд и в Масачузетс. Като част от екипа на фондация „Човек на фокус“ работи с възрастни хора и хора в неравностойно положение. Делян има сертификат във Фокусирана към решения краткосрочна терапия.

През 2010 и 2011 г. учи в сертификационна програма за консултиране на хора със зависимости в Мидълсекс Комюнити Колидж (САЩ). През 2016 г. изкарва стаж в програма „Солидарност“ за рехабилитация и ресоциализация на хора със зависимости към „Фракарита България“ и става доброволец към Програмата. От юли 2017 г. той е член на екипа на Нископрагов център „Къща Посока“.

Евгени Генчев

Евгени Генчев

Сътрудник работа със зависимости

Евгени е изучавал Икономика на транспорта в УНСС. От 2003 година работи в сферата за превенция на здравните вреди от инжекционната употреба на наркотици. Работил е по проекти на Фондация „Инициатива за здраве“, „Риск монитор“, „Съюз на съдиите“ и на много други организации, развиващи дейност в сферата на зависимостите. От години води случаи на хора, употребяващи наркотици и живеещи с ХИВ/СПИН.

Понастоящем е сътрудник работа със зависимости в Нископрагов център „Къща Посока“ към „Фракарита България“. За работата в къща „Посока“ твърди, че това е нещото, което е търсил от много дълго време, за да допълни досегашния си опит.

Божена Петкова

Божена Петкова

Сътрудник работа със зависимости

Божена е випуск 2018 на СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър психология. Започва във „Фракарита България“ като доброволец, а от октомври 2017 година е член на екипа на Къща „Посока“. Има предишен опит като стажант в областта на хранителните разстройства и криминалната психология, както и в психиатрична клиника.

Владее английски, испански и португалски език.

Светлана Николова

Светлана Николова

Сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ

Сътрудник социални дейности, работи като сътрудник в рехабилитационна програма „Солидарност” от август 2007 г. От април 2008 г. работи и като консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Обучена в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия и в модела Терапевтична общност за зависими в Испания. Говори английски език. Координатор на екипа на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Марина Попова

Марина Попова

Психолог, семеен консултант, консултант на НИЛНАХ

Марина е бакалавър по психология (ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“) и магистър по трудова и организационна психология (СУ “Св. Климент Охридски”). В периода 2010-2011 г. е доброволец на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, а от юни 2013 г. започва работа като консултант на Линията. От юни 2018 г. работи и като семеен консултант в програма „Солидарност“.

Преминала е обучение по мотивационно интервюиране и специализирано обучение за работа с телефон, чат и имейл. Преминала е обучение по Транзакционен анализ – базово ниво. Обучава се за фамилен консултант в Институт по фамилна терапия-България. Говори английски език.

Диляна Бондокова

Диляна Бондокова

Психолог, консултант на НИЛНАХ

Диляна е бакалавър по психология (СУ „Св. Климент Охридски“). През ноември и декември 2013 година е била на стаж в рехабилитационна програма “Солидарност“, а от март 2014 година работи като консултант на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Преминала е специализирано обучение за телефонно и интернет консултиране. От 2017 г. работи и като психолог в програма „Солидарност“.

Завършила е базисно ниво в мотивационно интервюиране. Владее английски език.

Гергана Райнова

Гергана Райнова

Психолог, консултант на НИЛНАХ

Гергана е бакалавър по „Психология“ и магистър по „Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране“ (СУ „Св. Климент Охридски“). Работила е две години като учител в детска градина, като социален работник в общности в риск и като консултант на Национална телефонна линия за деца. Освен на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, към която се присъединява през август 2018 г., и в момента работи като психолог в Кризисен център за деца, пострадали от насилие.

Владее английски език и в по-ограничена степен – немски език. Преминала е през обучения за телефонно консултиране, за работа с жертви на сексуално насилие, за работа с хора, страдащи от хранителни разстройства, както и за прилагане на насоки за сигурна семейна среда.

 

 

Новини

Старото е на мода! Изпратете картичка, зарадвайте близък, помогнете на непознат!

Старото е на мода! Изпратете картичка, зарадвайте близък, помогнете на непознат!

Бъдете нечий Дядо Коледа и купете за подарък от нашите авторски фотографии под формата на картички.

Стартира нова вечерна програма за хазартно зависими

Стартира нова вечерна програма за хазартно зависими

Стартира нова вечерна програма за лечение на хазартно зависими към проект "Солидарност", която е подходяща за работещи и учащи.

Събития

Петнадесети рожден ден на програма „Солидарност“

Петнадесети рожден ден на програма „Солидарност“

На 05 октомври 2018 г. проведохме дискусия на тема „Нови предизвикателства в работата със зависими“ по повод 15 години от създаването на Програма за рехабилитация на зависими „Солидарност“ и 10…

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.