Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930, 0879‑47‑4224

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Екип

Екип

Елена Николова

Елена Николова

Изпълнителен директор

Има магистърска степен по психология от СУ „Климент Охридски”. Работи в „Солидарност” от 2002 г., първите две години като доброволец. Учредител е на АРЗ „Солидарност”(днес „Фракарита България“). Специализирала е работа в областта на зависимостите в Белгия, Италия, Испания, Ирландия, Гърция и Полша. В началото на кариерата си е преподавател по психология и философия в 133 СОУ-София.

Работила е със SOS Детски селища като супервайзер и обучител, с фирми за подбор на персонал, в ЦСР „Феникс”. От 2000 г. има собствена практика и се занимава с психологическо консултиране и обучения. Ръководител е на няколко проекта, между които „Дневен център за рехабилитация на зависими” (който през 2007 г. печели приза на фондация „Лале” Проект на годината), „Европейска задруга в образованието, обучение чрез пътуване“, „Изграждане на българска информационна линия за наркотиците и интерактивен уеб сайт“ и др. Член е на европейската мрежа European companionship in education, training by travel, на Българската асоциация по транзакционен анализ (БАТА), на Дружеството на психолозите в България – NoBG-RP-0450 в Публичния регистър на психолозите. Говори френски и английски език.

Елена е супервизиран транзакционен аналитик и е делегат на БАТА в Европейската асоциация по транзакционен анализ (ЕАТА). От 2005 г. е изпълнителен директор на сдружение „Фракарита България“ (предишно наименование – АРЗ „Солидарност”).

Светослав Кирилов

Светослав Кирилов

Терапевтичен директор

Психолог по образование, специализиращ клинична психология в НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в CEIS Италия и във Phoenix Haga – Норвегия и в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия. Диагностика с MMPI-2 и APD. Владее руски език.

Работи в рехабилитационна програма „Солидарност“ от 2006 г. и няколко години е бил ръководител-екип.
Работил е и като консултант на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е психолог и терапевтичен директор на Програмата.

Светлана Велкова

Светлана Велкова

Клиничен психолог

Магистър по клинична и консултативна психология (СУ ”Св.Климент Охридски”). Понастоящем е докторант в СУ „Климент Охридски“. Една година консултант към служба за интернет консултиране по въпроси, свързани със сексуално и репродуктивно здраве. Две години опит в работа с младежи по проекти за намаляване на насилието и агресията в училище. Три години опит в работа с деца със специални потребности. Обучена в работа със зависими в Испания и България. Говори английски език.

Работила е като консултант на Информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е член на клиничния екип и негов координатор в рехабилитационна програма „Солидарност“.

Росица Долапчиева-Кайрякова

Росица Долапчиева-Кайрякова

Клиничен психолог

Бакалавър клиничен социален работник и социална работа с деца (СУ „Св.Климент Охридски“), магистратура Клинична Психология-психоаналитична перспектива (НБУ). Една година стажант в Дневен център за рехабилитация на зависими „Перспективи“. Две години старши оператор в Терапевтична общност „Феникс”. Владее английски език.

Клиничен психолог в рехабилитационна програма „Солидарност“ и консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Ина Апостолова

Ина Апостолова

Психолог, семейно консултиране

Бакалвър по психология и Mагистър по семейно консултиране от НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия и семейна терапия (Системен подход).

Терапевтичен опит като консултант във Фондация „Асоциация Анимус“ и гореща телефонна линия за пострадали от насилие, както и в терапевтична общност от затворен тип за зависими „Феникс“ с проблематика, свързана с алкохола, наркотиците и хазарта. Понастоящем е психолог и семеен консултант към „Фракарита България“. Владее английски език.

Георги Камбуров

Георги Камбуров

Водещ на ателие „Креативност“

Mагистър от НБУ, специалност артистични психо-социални практики. От 2005 г. участва в различни работни ателиета по психодрама, форум театър и други креативни практики. Водещ на групова работа с юноши в проекти. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в Ирландия и Белгия.

Говори руски и английски език.
От 2007 г. работи във „Фракарита България” като водещ на ателие „Креативност”.

Кристина Шентова

Кристина Шентова

Клиничен психолог

Кристина е завършила мaгистърскa прогрaмa по Клиничнa психология в психоaнaлитичнa перспективa НБУ. Допълнително се е квалифицирала в „Бaзисни терaпевтични умения в психодинaмичнaтa терапия” към център „Динaмикa”. Имa предишен опит кaто стaжaнт в психиaтричнa клиникa.

Рaботи в сферaтa нa рехaбилитaциятa нa клиенти, зaвисими от aлкохол и нaркотици по моделa Терaпевтичнa общност от 2011 г. – в ТО „Феникс”, а от края на 2014 г. – във „Фракарита България”. Обучaвaнa зa рaботa в моделa ТО в Лий Къмюнити – Оксфорд, Великобритaния. Говори английски език. Понастоящем е клиничен психолог в Нископрагов център „Къща Посока” към „Фракарита България” и координатор на екипа.

Делян Савов

Делян Савов

Сътрудник работа със зависимости

Делян е клиничен социален работник. Завършил е бакалавърска степен по социални дейности в Софийски университет и магистърска степен по клинична социална работа в Роуд Айлънд Колидж (САЩ). Има опит в работата с деца с психични и поведенчески проблеми и техните семейства в резидентни програми за деца, интензивни услуги в общността и училище за деца с емоционални и поведенчески проблеми в Роуд Айлънд и в Масачузетс. Като част от екипа на фондация „Човек на фокус“ работи с възрастни хора и хора в неравностойно положение. Делян има сертификат във Фокусирана към решения краткосрочна терапия.

През 2010 и 2011 г. учи в сертификационна програма за консултиране на хора със зависимости в Мидълсекс Комюнити Колидж (САЩ). През 2016 г. изкарва стаж в програма „Солидарност“ за рехабилитация и ресоциализация на хора със зависимости към „Фракарита България“ и става доброволец към Програмата. От юли 2017 г. той е член на екипа на Нископрагов център „Къща Посока“.

Евгени Генчев

Евгени Генчев

Сътрудник работа със зависимости

Евгени е изучавал Икономика на транспорта в УНСС. От 2003 година работи в сферата за превенция на здравните вреди от инжекционната употреба на наркотици. Работил е по проекти на Фондация „Инициатива за здраве“, „Риск монитор“, „Съюз на съдиите“ и на много други организации, развиващи дейност в сферата на зависимостите. От години води случаи на хора, употребяващи наркотици и живеещи с ХИВ/СПИН.

Понастоящем е сътрудник работа със зависимости в Нископрагов център „Къща Посока“ към „Фракарита България“. За работата в къща „Посока“ твърди, че това е нещото, което е търсил от много дълго време, за да допълни досегашния си опит.

Светлана Николова

Светлана Николова

Сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ

Сътрудник социални дейности, работи като сътрудник в рехабилитационна програма „Солидарност” от август 2007 г. От април 2008 г. работи и като консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Обучена в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия и в модела Терапевтична общност за зависими в Испания. Говори английски език. Координатор на екипа на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Марина Попова

Марина Попова

Психолог, консултант на НИЛНАХ

Марина е бакалавър по психология (ВТУ “Св.св Кирил и Методий“) и магистър по трудова и организационна психология (СУ “Св.Климент Охридски”). В периода 2010-2011 г. е доброволец на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, а от юни 2013 г. започва работа като консултант на Линията.

Преминала е обучение по мотивационно интервюиране и специализирано обучение за работа с телефон, чат и имейл. Говори английски език.

Диляна Бондокова

Диляна Бондокова

Психолог

Диляна е бакалавър по психология (СУ „Св. Климент Охридски“). През ноември и декември 2013 година е била на стаж в рехабилитационна програма “Солидарност“, а от март 2014 година работи като консултант на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Преминала е специализирано обучение за телефонно и интернет консултиране. От 2017 г. работи и като психолог в програма „Солидарност“.

Завършила е базисно ниво в мотивационно интервюиране. Владее английски език.

Елица Якимова

Елица Якимова

Доброволец

Би било хубаво повече хора да знаят какво удовлетворение носи доброволческата работа и да се включат с каквито ресурси могат. С радост бих се ангажирала да разпространявам примера си. Родена съм в София през 1979 г. Завърших философия в колежа „Тринити“ в Кънектикът, САЩ, през 2003-та година. Имам и Магистратура по Бизнес Администрация със специалност Маркетинг от Сити Юнивърсити – Сиатъл, кампус София, която защитих през 2010-та година.

Омъжена съм и имам дъщеря и син. От няколко години живеем в Обединеното Кралство. Занимавам се с маркетинг.

 

Новини

Зарадвайте близките си с новите коледни картички на „ФотоФози“

Зарадвайте близките си с новите коледни картички на „ФотоФози“

Подкрепете нашата кауза, като поръчате минимум 5 картички, които ще бъдат доставени на посочен от вас адрес или до офис на „Еконт“.

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха да говорят за новите психоактивни вещества и работата на Информационните линии

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха да говорят за новите психоактивни вещества и работата на Информационните линии

Втората международна партньорска среща за обмяна на обучение се проведе на 25-ти и 26-ти септември 2017 г. във Франкфурт, Германия.

Събития

Коледа във „Фракарита България“, декември 2017 година

Коледа във „Фракарита България“, декември 2017 година

Сдружение „Фракарита България“ празнува Коледа през 2017 г.

Споделено

Победите, постигнати с постоянство, са най-сладки и ценни

Победите, постигнати с постоянство, са най-сладки и ценни

Завърших успешно програмата и сега чувствам, че се избистря хоризонтът пред мен и нещата, за които съм мечтала, изглеждат реални. Моята история е такава – взех категоричното решение, че не…