Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Новини

Стартира проектът „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines)

Стартира проектът „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines)

25.05.2017

В началото на 2017 г. стартира проект „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines), финансиран от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“. Проектът се осъществява по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства и е с продължителност 20 месеца.

В него участват 8 информационни линии за наркотиците и алкохола от Ирландия (Drugs/HIV Helpline), Белгия (VAD, De DrugLijn), България (АРЗ „Солидарност“/„Фракарита България“, Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта), Португалия (SICAD), Кипър (PERSEAS), Норвегия (RUStelefonen), Холандия (Trimbos Instituut) и Германия (Basis eV.), както и The Training Exchange Ltd, Великобритания – компания, специализирана в обучителни и консултантски услуги в областта на психичното здраве, социалните грижи и зависимостите към алкохол и наркотици.

Целите на проекта са свързани с някои от нуждите на екипите, работещи в Информационните линии за наркотиците и алкохола, които бяха идентифицирани с помощта на два въпросника, предварително разпространени от FESAT (Европейска фондация на информационните линии за наркотици, http://www.fesat.org/en/):

  • Тема 1: Умения за работа на информационна линия за нови служители и бърн-аут превенция за опитни служители.
  • Тема 2: Нови психоактивни вещества и предизвикателства за информационните линии.
  • Тема 3: Информационни линии за наркотиците и алкохола – психично здраве и двойни диагнози.

Служителите на Информационните линии, партниращи си в проекта, ще участват в три международни срещи за обмяна на обучение (Transnational Learning Exchange Meetings), с конкретната цел да повишат своите умения по трите ключови теми и да съдействат за обмяната на знания. Наученото по време на тези срещи ще бъде използвано, за да се създадат учебни планове за обучение на служителите в партньорските организации по всяка една от темите.

Като краен резултат тези учебни планове за продължаващо професионално обучение за служители на Информационни линии ще бъдат публикувани в интернет ресурсите на партньорите по проекта, за да бъдат достъпни и свободно използвани от други информационни линии за наркотиците и алкохола, както и от подобни служби в Европа и по света.

В периода 27-28 март 2017 г. в гр. Лисабон, Португалия, се проведе стартиращата среща, по време на която партньорите изработиха графиците и дневния ред за трите международни срещи за обмяна на обучение, и уточниха работните си задачи по проекта.

Предишни новини

Събития

Изпращаме един успешен клиент, януари 2020

Изпращаме един успешен клиент, януари 2020

Днес отново имаме повод за празник. Още един от нашите клиенти успешно завърши рехабилитационна програма „Солидарност“ – 14.01.2020 г.

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.