Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Психологическа оценка

Психологическа оценка

Една от услугите, които предлага програма „Солидарност“, е изследване чрез психологически тестове и въпросници. То дава възможност да се сравнят резултатите на изследваното лице с нормите по дадена скала, без в процеса да се намесва субективната оценка на психолога.

MMPI-2 (Минесотски многофакторен личностен въпросник 2; Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2)

Има тестове, които се използват и усъвършенстват в продължение на доста години, което ги прави добре познати инструменти. Някои от тях са доказали своите диагностични възможности. Един от най-известните такива тестове е ММPI. Това е клиничен тест, който се прилага в диагностиката на различни психични и личностови проблеми. Може да се използва, за да се оцени ефективността на терапията, а също и при подбор на персонал при високо рискови професии, където се оценява възможността за психопатология.

Стандартни клинични скали: Хипохондрия, Депресия, Хистерия, Психопатно отклонение, Мъжественост – женственост, Параноя, Психастения, Шизофрения, Хипомания, Социална интроверсия.

Съдържателни скали: Тревожност, Страхове, Обсебеност, Депресия, Загриженост за здравето, Странни мисли, Гняв, Антисоциални практики, Цинизъм, Ниска самооценка, Негативни индикатори за лечението.

PSY – 5: Агресивност, Психотизъм, Слаби задръжки, Негативна емоционалност, Интроверсия.

TAT (тематично-аперцептивен тест)

Проективните методи на изследване дават възможност както за диагностика и изследване на личността, така и за намиране на основни трудности в адаптацията на човек. Една от класическите възможности за такова изследване е TAT (тематично-аперцептивен тест), създаден от Хенри Мъри. Изследването се състои в показването на серия неопределени картини, въз основа на които изследваното лице трябва да съчини разказ, който се интерпретира от психолога. ТАТ е предназначен да оцени моделите на мислене, нагласите, емоционалните реакции, наблюдателния капацитет на изследваното лице.