Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Стажантска програма

Стажантска програма

За кого е подходяща програмата:

  • студенти по психология, клинична психология, клинична социална работа, социална работа;
  • професионалисти, работещи в сферата на помагащите професии.

Какво предлага стажантската програма:

  • професионална ориентация;
  • възможност за подробно запознаване с методите и моделите за рехабилитация на зависими (към алкохол, наркотици, хазарт);
  • обучение в професионална среда и екип с многогодишен опит в сферата на зависимостите.

В какво се състои програмата:

Стажантската програма продължава една седмица и се осъществява целогодишно.

Тя започва с изучаването на специализирана литература, чрез което стажантът се запознава с фундаментални трудове в областта на зависимостите и терапевтичните общности. Обсъжда с член от екипа въпросите и неяснотите, които има. Запознава се с процедури и практики, прилагани в работата по възстановяването на зависимите.

Стажът продължава с ролеви игри, решаване на казуси, запознаване с работата на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта и участие в една терапевтична група с клиентите на Вечерната програма за хора с различни зависимости.

При успешно завършване на стажа се издава сертификат.

Записване за стажа:

Всички кандидати за стаж трябва предварително да се явят на интервю с член от екипа на програма „Солидарност“. Ако бъдат одобрени, ще се договорят относно датата на започване на стажа.

Можете да си запишете дата и час за интервю на телефони: 02 971 99 20; 0884 3899 30.

Работното ни време е всеки работен ден, от 10:00 до 17:00 часа.

Продължителност и цена на стажа:

Продължителност на стажа: 40 часа (1 седмица – 5 работни дни х 8 часа на ден).

Цена на стажа: 100 лева (заплащането става по банков път).