Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Стажантска програма

Стажантска програма

За кого е подходяща програмата:

  • студенти по психология, клинична психология, клинична социална работа, социална работа;
  • професионалисти, работещи в сферата на помагащите професии.

Какво предлага стажантската програма:

  • професионална ориентация;
  • възможност за подробно запознаване с методите и моделите за рехабилитация на зависими (към алкохол, наркотици, хазарт);
  • личен опит;
  • обучение в професионална среда и екип с многогодишен опит в сферата на зависимостите.

В какво се състои програмата:

Стажът е разделен на три етапа, като всеки има специфична цел. Всеки етап продължава една седмица. Стажантската програма се осъществява целогодишно.

Първият етап се състои в изучаването на специализирана литература. През тази фаза стажантът се запознава с фундаментални трудове в областта на зависимостите и терапевтичните общности. Обсъжда с наставника си въпросите и неяснотите, които има. Запознава се с процедури и практики, прилагани в работата по възстановяването на зависимите.

Вторият етап протича под формата на личен опит в рехабилитационната програма. Стажантът влиза в ролята на клиент и в рамките на една седмица се движи с останалите клиенти по техния дневен режим. Участва в групите и дейностите заедно с клиентите. Това спомага за натрупването на богат преживелищен опит и усещане за това какво е да си в рехабилитационна програма, как всичко прочетено се прилага на практика, с какви емоции и проблеми се сблъсква всеки, който е предприел това начинание. Този опит позволява по-добро разбиране на клиентите, техните емоции и трудностите, през които минават.

В последния трети етап стажантът влиза в ролята на член от екипа. Движи се заедно с останалите колеги и подпомага дежурния на смяна. Наблюдава работата, асистира при воденето на група. Дискутира и активно участва в работния процес.

След приключване на всеки етап стажантът пише равносметка на наученото и преживяното, за която получава обратна връзка.

При успешно завършване на стажа се издава сертификат.

Записване за стажа:

Всички кандидати за стаж трябва предварително да се явят на интервю с член от екипа на програма „Солидарност“. Ако бъдат одобрени, ще се договорят относно датата на започване на стажа.

Можете да си запишете дата и час за интервю на телефони: 02 971 99 20; 0884 3899 30.

Работното ни време е всеки работен ден, от 9:00 до 17:00 часа.

Продължителност и цена на стажа:

Продължителност на стажа: 120 часа (3 седмици х 5 работни дни х 8 часа на ден).

Цена на стажа: 180 лева (заплащането става по банков път).