Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Психологическа оценка

Психологическа оценка

Една от услугите, които предлага програма „Солидарност“, е изследване чрез психологически тестове и въпросници. То дава възможност да се сравнят резултатите на изследваното лице с нормите по дадена скала, без в процеса да се намесва субективната оценка на психолога.

MMPI-2 (Минесотски многофакторен личностен въпросник 2; Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2)

Има тестове, които се използват и усъвършенстват в продължение на доста години, което ги прави добре познати инструменти. Някои от тях са доказали своите диагностични възможности. Един от най-известните такива тестове е ММPI. Това е клиничен тест, който се прилага в диагностиката на различни психични и личностови проблеми. Може да се използва, за да се оцени ефективността на терапията, а също и при подбор на персонал при високо рискови професии, където се оценява възможността за психопатология.

Стандартни клинични скали: Хипохондрия, Депресия, Хистерия, Психопатно отклонение, Мъжественост – женственост, Параноя, Психастения, Шизофрения, Хипомания, Социална интроверсия.

Съдържателни скали: Тревожност, Страхове, Обсебеност, Депресия, Загриженост за здравето, Странни мисли, Гняв, Антисоциални практики, Цинизъм, Ниска самооценка, Негативни индикатори за лечението.

PSY – 5: Агресивност, Психотизъм, Слаби задръжки, Негативна емоционалност, Интроверсия.

TAT (тематично-аперцептивен тест)

Проективните методи на изследване дават възможност както за диагностика и изследване на личността, така и за намиране на основни трудности в адаптацията на човек. Една от класическите възможности за такова изследване е TAT (тематично-аперцептивен тест), създаден от Хенри Мъри. Изследването се състои в показването на серия неопределени картини, въз основа на които изследваното лице трябва да съчини разказ, който се интерпретира от психолога. ТАТ е предназначен да оцени моделите на мислене, нагласите, емоционалните реакции, наблюдателния капацитет на изследваното лице.

Вижте още

Новини

Подкрепете нашата кампания в Global Giving

Подкрепете нашата кампания в Global Giving

Всички събрани средства ще подкрепят дейностите на рехабилитационна програма "Солидарност".

Помогнете ни да спасим Линията за подкрепа на зависими и техните семейства

Помогнете ни да спасим Линията за подкрепа на зависими и техните семейства

След 11 години непрекъсната работа, нашата Линия е заплашена от закриване. Тя е единственият мост в страната, който свързва специалистите и хиляди хора, нуждаещи се от помощ.

Събития

Изпращаме един успешен клиент, януари 2020

Изпращаме един успешен клиент, януари 2020

Днес отново имаме повод за празник. Още един от нашите клиенти успешно завърши рехабилитационна програма „Солидарност“ – 14.01.2020 г.

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.